POPPER PÉTER - Lélekrágcsálók - Válogatás Popper Péter legjobb előadásaiból

Letölteni Lélekrágcsálók - Válogatás Popper Péter legjobb előadásaiból könyv ingyen pdf, epub, mobi, rtf és docx

Ebben a válogatáskötetben Popper Péter legjobb előadásai közül gyűjtöttünkegy csokorba tízet, melyek megmutatják, milyen végtelenül színes egyéniség ésbölcs, jó humorú tanító volt a nemrég elhunyt pszichológus. Az elgondolkodtató,szórakoztató fejezetek hétköznapi életünk egy-egy fontos témájára épülnek -ilyen például a félelem, a szorongás, a depresszió, az egyéni és kollektívhazugságok, a játszmák, a családi és párkapcsolati konfliktusok, krízisek.Popper Péter hosszú éveken át, egészen haláláig rendszeresen tartott a szélesnyilvánosságnak szóló előadásokat, melyeket az ország minden pontján óriásiérdeklődéssel várt a közönség. Ezeken a sokszor több száz fős találkozásokonaz élet nagy kérdéseiről és problémáiról mesélt, melyek alaposan meg tudjákgyötörni, sebezni az emberi lelket. Ezeket nevezte ő "lélekrágcsálóknak".A hallgatóság persze mindig azt szerette volna megtudni tőle, hogy mia megoldás, hogyan védekezhetünk a lélekrágcsálók ellen, és mikéntgyógyíthatjuk be az általuk ejtett sebeket. Ő pedig, ha ismerte az ellenszert,a gyógyírt, ha tudott valami titkos praktikát, akkor elárulta. Ha nem, akkorminden szépítgetés és kincstári optimizmus nélkül bevallotta: nem hisz abban,hogy az élet minden problémájára létezik megoldás.Vannak olyan helyzetek is, amelyeket csak elviselni lehet, jól vagy rosszul.A tanítás azonban sohasem felesleges, hiszen információk és megoldásokmellett vigasztalást is nyújt, segít újragondolni és átértékelni dolgokat,erre pedig valamennyiünknek szükségünk lehet.

Lélekrágcsálók - Válogatás Popper Péter legjobb előadásaiból

Könyv adatok
Cím: Lélekrágcsálók - Válogatás Popper Péter legjobb előadásaiból

Szerző: POPPER PÉTER

Kiadó: Kulcslyuk Kiadó

Megjelenés: 2010. december 04.
Kötés: Fűzött
ISBN: 9789638902627

Olvasni online Lélekrágcsálók - Válogatás Popper Péter legjobb előadásaiból könyv ingyen

Popper Péter (Budapest, 1933. november 19. – Budapest, 2010. április 16.)

Pszichológus, klinikai gyermek-szakpszichológus, pszichoterapeuta, egyetemi tanár.Évtizedekig hazánk egyik legnépszerűbb pszichológusa, könyveivel, előadásaival, tanácsaival az újságokban, a rádióadásokban, a televízióban segített az embereknek a mindennapok lelki gondjainak megoldásában, eligazodni a gyermeknevelésben.Kutatási területei a pszichoterápia, társadalmi beilleszkedési zavarok, valláspszichológia voltak.

1952-ben érettségizett a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziumban, ahová 1944-től járt.Felsőfokú tanulmányait Budapesten folytatta az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és Moszkvában, a Lenin Intézetben.

Filozófia-logika-pszichológia szakos középiskolai tanári oklevelével a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán tudott elhelyezkedni oktatói állásban (1957–1958), majd a Fiatalkorúak Átmeneti Nevelőintézetének pszichológusa lett (1958–1960). 1960-ban felvették az ELTE Jogi Karának Büntetőjogi Tanszékére aspiránsnak, majd 1963-tól a SOTE I. sz. Gyermekklinikáján tudományos munkatárs, majd tudományos főmunkatárs (1967–1980) beosztásba került.

1969-ben érte el a kandidátusi fokozatot, a pszichológia tudományok kandidátusává nyilvánították. 1980-ban kinevezték docensnek, 1984-ben egyetemi tanárnak. A SOTE orvospszichológiai oktatási csoportjának vezetésével bízták meg, ezt a feladatot 1980-tól 1992-ig látta el.1992–1994 között az izraeli Bar Ilan Egyetem vendégprofesszora volt, hazaérkezve 1994–1996 között Horn Gyula miniszterelnök személyes tanácsadója lett.1997-től a budapesti egyetemeken, főiskolákon (ELTE, MÚOSZ Újságíró iskola, Színház és Filmművészeti Főiskola, Rabbiképző), illetve a Szegedi Tudományegyetemen is tartott előadásokat, s konzultánsa volt a Láthatatlan Kollégiumnak.Több tudományos tisztséget töltött be, szerkesztette a Magyar Pszichológiai Szemle című szakfolyóiratot (1974–1990); az MTA Pszichológiai Bizottság és a TMB[3] pszichológiai szakbizottság tagja volt; a Népjóléti Minisztérium Klinikai Pszichológiai Kollégiumának elnöke (1986–1994). A Nemzetközi Alkalmazott Pszichológiai Társaság választmányi bizottságának tagja volt.

Szabadidejében mindig szívesen foglalkozott szépirodalommal, maga is írt színdarabokat, amelyek közül hármat be is mutattak a nyolcvanas években.

Hosszú betegség után, 2010. április 16-án elhunyt, 20-án a Budapesti Kozma utcai izraelita temetőben helyezték örök nyugalomra, zsidó rítus szerint, annak ellenére, hogy életének utolsó harmadában sok más vallással is behatóan megismerkedett-foglalkozott (különösen a buddhizmus általános élőlény-szeretete hatott rá erősen), s ezek elemeiből saját, egyéni, magán-használatú vallást gyúrt össze, amelyről számtalanszor nyilatkozott a Magyar rádióban. Zsidó hitét azonban sohasem tagadta meg.